Index

A OG J BJORDAL AS

Orgnr: 925827207

adresse: Bjordalsvegen 34

organisasjonsnummer

925827207

navn

A OG J BJORDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-10-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjordalsvegen 34"], "kommune": "HØYANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BJORDAL", "postnummer": "5962", "kommunenummer": "4638"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2020-10-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925827207

navn

A OG J BJORDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjordalsvegen 34

forradrpostnr

5962

forradrpoststed

BJORDAL

forradrkommnr

4638

forradrkommnavn

HØYANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.10.2020

stiftelsesdato

07.10.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925827207

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2246563, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10163982, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3550757}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6613225}}, "journalnr": "2021215964", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925827207"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -29183, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -129183}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10193165, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1313257}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8879908}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10163982}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 596534, "totalresultat": 596534, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15637529}, "driftsresultat": 813632, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16451162}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6217}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3116}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 816733}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989874918 [navn] => A OG J BJORDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-05-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 925827207 [oppstartsdato] => 2006-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bjordalsvegen 44"], "kommune": "Hu00d8YANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BJORDAL", "postnummer": "5962", "kommunenummer": "4638"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-12-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?