Index

A OLSEN FRAKT AS

Orgnr: 995731916

mobil: 416 57 576
adresse: Håkon Herdebreis veg 2

organisasjonsnummer

995731916

navn

A OLSEN FRAKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-07-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håkon Herdebreis veg 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7046", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-06-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4165"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7450", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995731916

navn

A OLSEN FRAKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håkon Herdebreis veg 2

forradrpostnr

7046

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4165

ppostnr

7450

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.07.2010

stiftelsesdato

02.06.2010

tlf

tlf_mobil

416 57 576

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995731916

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 31436, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 291075, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 291075}}, "journalnr": "2021156461", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995731916"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -260697, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -460697}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 551773, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 551773}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 291075}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -64359, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2231801}, "driftsresultat": -60556, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2171244}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3802, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3846}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -64359}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995737337 [navn] => A OLSEN FRAKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 995731916 [oppstartsdato] => 2010-06-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00e5kon Herdebreis veg 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7046", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4165"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7450", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?