Index

A & P HOLDING AS

Orgnr: 912544443

adresse: Ole Aaserudgata

organisasjonsnummer

912544443

navn

A & P HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ole Aaserudgata"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 157"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6901", "kommunenummer": "4602"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912544443

navn

A & P HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ole Aaserudgata

forradrpostnr

6900

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 157

ppostnr

6901

ppoststed

FLORØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

13.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912544443

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2345391, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2560842, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 755500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1805342}}, "journalnr": "2021270008", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912544443"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1306090, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 160000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1146090}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1254752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1254752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2560842}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 455336, "totalresultat": 455336, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4417385}, "driftsresultat": 582615, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5000000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1149, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2510}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1361}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 583764}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926214357 [navn] => A & P HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912544443 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ole Aaserudgata"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 157"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6901", "kommunenummer": "4602"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?