Index

A & S COMPOSITT AS

Orgnr: 997887107

tlf: 45 63 24 53
mobil: 456 32 452
adresse: Bøveien 2

organisasjonsnummer

997887107

navn

A & S COMPOSITT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-01-31

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøveien 2"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

997887107

navn

A & S COMPOSITT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøveien 2

forradrpostnr

1389

forradrpoststed

HEGGEDAL

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2012

stiftelsesdato

05.01.2012

tlf

45 63 24 53

tlf_mobil

456 32 452

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2012

regnskap

regnskap #0

orgnr

997887107

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2303259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 323594, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 323594}}, "journalnr": "2021343691", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997887107"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 283593, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 283593}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 323594}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 122847, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 859030}, "driftsresultat": 159940, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1018970}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2444, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2404}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 157496}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997982924 [navn] => A & S COMPOSITT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-02-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 997887107 [oppstartsdato] => 2012-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8veien 2"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?