Index

A.S. MONTASJE AS

Orgnr: 812160842

adresse: Verkstedveien 25B

id

1434

organisasjonsnummer

812160842

navn

A.S. MONTASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verkstedveien 25B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812160842

navn

A.S. MONTASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verkstedveien 25B

forradrpostnr

1424

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812160842

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2209209, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5496030, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 694651}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4801379}}, "journalnr": "2020971464", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812160842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 675272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 575272}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4820758, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4820758}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5496030}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -317804, "totalresultat": -317804, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22580704}, "driftsresultat": -321948, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22258756}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -81606, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12939}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 94545}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -403554}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998966507 [navn] => A.S. MONTASJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 812160842 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verkstedveien 25B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?