Index

A & T ADVISING SERVICES AS

Orgnr: 914905176

adresse: Smalgangen 25

organisasjonsnummer

914905176

navn

A & T ADVISING SERVICES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-02

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smalgangen 25"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0188", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914905176

navn

A & T ADVISING SERVICES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smalgangen 25

forradrpostnr

0188

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2015

stiftelsesdato

27.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914905176

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2094191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020849464", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914905176"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 468370, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 468370}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -468370, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -468370}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?