Index

A-TEC AVIATION AS

Orgnr: 817744672

adresse: Slettaveien 19

id

14267

organisasjonsnummer

817744672

navn

A-TEC AVIATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.350", "beskrivelse": "Utleie og leasing av lufttransportmateriell"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slettaveien 19"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817744672

navn

A-TEC AVIATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slettaveien 19

forradrpostnr

1555

forradrpoststed

SON

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.350

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

02.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817744672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2248433, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14652355, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14394797}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 257558}}, "journalnr": "2021219283", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817744672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 169054, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 848830}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -679776}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14483301, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33301}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14450000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14652355}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -632521, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1321894}, "driftsresultat": -799509, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 522385}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4203, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1892}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6095}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -803712}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917856362 [navn] => A-TEC AVIATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.350", "beskrivelse": "Utleie og leasing av lufttransportmateriell"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817744672 [oppstartsdato] => 2016-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slettaveien 19"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?