Index

A TIL Å SERVICE AS

Orgnr: 990145687

adresse: Robert Millars vei 1

organisasjonsnummer

990145687

navn

A TIL Å SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-08-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Robert Millars vei 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1185", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

990145687

navn

A TIL Å SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Robert Millars vei 1

forradrpostnr

1185

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.08.2006

stiftelsesdato

02.05.2006

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

990145687

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1913248, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13702151, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5632565}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8069586}}, "journalnr": "2020650660", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990145687"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11129234, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11029234}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2572917, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1498391}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13702151}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1351, "totalresultat": 1351, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7808192}, "driftsresultat": 87342, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7895534}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -81980, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11498}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93478}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5362}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990166668 [navn] => A TIL Å SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 990145687 [oppstartsdato] => 2006-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Robert Millars vei 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1185", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?