Index

A3 KNOWLEDGE INSTITUTE AS

Orgnr: 917790817

mobil: 913 90 807
adresse: Stokkbekken 50

id

238777

organisasjonsnummer

917790817

navn

A3 KNOWLEDGE INSTITUTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stokkbekken 50"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7048", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790817

navn

A3 KNOWLEDGE INSTITUTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stokkbekken 50

forradrpostnr

7048

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

06.09.2016

tlf

tlf_mobil

913 90 807

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790817

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2014945, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 452425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 301813}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 150612}}, "journalnr": "2020760442", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790817"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7768, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16662}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 444656, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 444656}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 452425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22232, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22722}, "driftsresultat": -22722, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -323, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 65}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 388}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23046}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917854696 [navn] => A3 KNOWLEDGE INSTITUTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917790817 [oppstartsdato] => 2016-09-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stokkbekken 50"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7048", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?