Index

AA-TVERRELVA KRAFT AS

Orgnr: 811605212

tlf: 22 86 55 00
adresse: c/o Forte Vannkraft AS, Filipstad brygge 2

id

202

organisasjonsnummer

811605212

navn

AA-TVERRELVA KRAFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.140", "beskrivelse": "Handel med elektrisitet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Forte Vannkraft AS", "Filipstad brygge 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-10-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Forte Vannkraft AS", "Postboks 1424 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811605212

navn

AA-TVERRELVA KRAFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Forte Vannkraft AS Filipstad brygge 2

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Forte Vannkraft AS Postboks 1424 Vika

ppostnr

0115

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.02.2013

stiftelsesdato

25.10.2012

tlf

22 86 55 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811605212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3576965, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3494566}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82399}}, "journalnr": "2021302464", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811605212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 365958, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 257479}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 108479}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3211007, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3198842}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12165}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3576965}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8249, "totalresultat": -8249, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10573}, "driftsresultat": -10573, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10573}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911610701 [navn] => AA-TVERRELVA KRAFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.140", "beskrivelse": "Handel med elektrisitet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811605212 [oppstartsdato] => 2012-10-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Forte Vannkraft AS", "Filipstad brygge 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Forte Vannkraft AS", "Postboks 1424 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?