Index

AAB NORD INVEST AS

Orgnr: 886344392

adresse: Bodø Lufthavn, Olav V gate 60

id

68662

organisasjonsnummer

886344392

navn

AAB NORD INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "51.210", "beskrivelse": "Lufttransport med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bodø Lufthavn", "Olav V gate 60"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8004", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-09-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 493"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

886344392

navn

AAB NORD INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bodø Lufthavn Olav V gate 60

forradrpostnr

8004

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 493

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

51.210

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2004

stiftelsesdato

24.09.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886344392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2004311, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4436814, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3920191}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 516624}}, "journalnr": "2020746818", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886344392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2582442, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100520}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2481922}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1854373, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1275977}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 578395}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4436814}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 134223, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 146500}, "driftsresultat": -146500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 319018, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 345148}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26130}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 172518}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986481060 [navn] => AAB NORD INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "51.210", "beskrivelse": "Lufttransport med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886344392 [oppstartsdato] => 2003-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bodu00f8 Lufthavn", "Olav V gate 60"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8004", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 493"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?