Index

AAE INVEST AS

Orgnr: 819141142

adresse: 5. etasje, Karl Johans gate 27

id

17828

organisasjonsnummer

819141142

navn

AAE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["5. etasje", "Karl Johans gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1789 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0122", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819141142

navn

AAE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

5. etasje Karl Johans gate 27

forradrpostnr

0159

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1789 Vika

ppostnr

0122

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819141142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2027917, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 838514, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 530574}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307940}}, "journalnr": "2020775720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819141142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -143223, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 498499}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -641722}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 981737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 981737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 838514}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -350128, "totalresultat": -350128, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 350312}, "driftsresultat": -350312, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 184, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 184}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -350128}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924470518 [navn] => AAE INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819141142 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["5. etasje", "Karl Johans gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1789 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0122", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?