Index

AARSTAD BYGG CONSULT AS

Orgnr: 811578282

tlf: 48 15 57 47
adresse: Snulteren 6

id

143

organisasjonsnummer

811578282

navn

AARSTAD BYGG CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snulteren 6"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811578282

navn

AARSTAD BYGG CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snulteren 6

forradrpostnr

1940

forradrpoststed

BJØRKELANGEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

48 15 57 47

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811578282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1580080, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 227948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1283}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 226665}}, "journalnr": "2020297882", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811578282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 194431, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 164431}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33517, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 227948}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19065, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1098050}, "driftsresultat": 21595, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1119645}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -142, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 277}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 21454}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998318629 [navn] => AARSTAD BYGG CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-04-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811578282 [oppstartsdato] => 2012-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Snulteren 6"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8RKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-04 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?