Index

AASEN & FARSTAD AS

Orgnr: 810059672

tlf: 71 23 24 56
mobil: 41643007
adresse: Sjøgardsvegen 8

id

2

organisasjonsnummer

810059672

navn

AASEN & FARSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgardsvegen 8"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVÅG I ROMSDAL", "postnummer": "6460", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810059672

navn

AASEN & FARSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgardsvegen 8

forradrpostnr

6460

forradrpoststed

EIDSVÅG I ROMSDAL

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

26.06.1965

tlf

71 23 24 56

tlf_mobil

41643007

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810059672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2364399, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6791295, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6589497}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 201798}}, "journalnr": "2021302884", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810059672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4462945, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4362945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2328350, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 521064}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1807285}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6791295}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2431218, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 529495}, "driftsresultat": 3186611, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3716106}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69664, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1005}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70669}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3116946}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971802685 [navn] => AASEN & FARSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810059672 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8gardsvegen 8"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVu00c5G I ROMSDAL", "postnummer": "6460", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?