Index

AASGARDEN AS

https://www.aasgarden.com

Orgnr: 818684142

webside: www.aasgarden.com
adresse: Reiesvegen 41

id

16581

organisasjonsnummer

818684142

navn

AASGARDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reiesvegen 41"], "kommune": "VESTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "RØN", "postnummer": "2960", "kommunenummer": "3452"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-09

hjemmeside

www.aasgarden.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818684142

navn

AASGARDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reiesvegen 41

forradrpostnr

2960

forradrpoststed

RØN

forradrkommnr

3452

forradrkommnavn

VESTRE SLIDRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.03.2017

stiftelsesdato

09.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.aasgarden.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818684142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2592587, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14258372, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 208131}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14050240}}, "journalnr": "2021578834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818684142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10361387, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7361387}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3896984, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3896984}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14258372}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7317721, "totalresultat": 7317721, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 67935719}, "driftsresultat": 9558281, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 77494000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -170260, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15278}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 185537}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9388022}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918826564 [navn] => AASGARDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818684142 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reiesvegen 41"], "kommune": "VESTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8N", "postnummer": "2960", "kommunenummer": "3452"} [links] => [] [hjemmeside] => www.aasgarden.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?