Index

ABC BOLIG RÅDGIVNING AS

Orgnr: 923601694

adresse: Lauritz Hervigs vei 37A

organisasjonsnummer

923601694

navn

ABC BOLIG RÅDGIVNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lauritz Hervigs vei 37A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3035", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923601694

navn

ABC BOLIG RÅDGIVNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lauritz Hervigs vei 37A

forradrpostnr

3035

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.10.2019

stiftelsesdato

20.09.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

923601694

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1966029, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11}}, "journalnr": "2020710963", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923601694"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7081, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22919}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -7069, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -7069}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-09-20", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22919, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 94098}, "driftsresultat": -22921, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 71178}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22919}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923632018 [navn] => ABC BOLIG RÅDGIVNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 923601694 [oppstartsdato] => 2019-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lauritz Hervigs vei 37A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3035", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?