Index

ABC-DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS

Orgnr: 811839272

adresse: Hamarvegen 68A

id

730

organisasjonsnummer

811839272

navn

ABC-DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinærtjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hamarvegen 68A"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2613", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811839272

navn

ABC-DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hamarvegen 68A

forradrpostnr

2613

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

75.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811839272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 85954, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1064262, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 145565}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 918697}}, "journalnr": "2021220388", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811839272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 223112, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20354}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 202758}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 841151, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 841151}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1064262}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 227922, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4946195}, "driftsresultat": 297623, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5243817}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2583, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 723}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3306}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 295040}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911848201 [navn] => ABC-DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinu00e6rtjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811839272 [oppstartsdato] => 2013-04-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamarvegen 68A"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2613", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?