Index

ABOVEIT AS

Orgnr: 922105243

adresse: Dronning Eufemias gate 16

organisasjonsnummer

922105243

navn

ABOVEIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

57

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Eufemias gate 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922105243

navn

ABOVEIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Eufemias gate 16

forradrpostnr

0191

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2019

stiftelsesdato

10.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

57

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922105243

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2414333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23680124, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 569811}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23110314}}, "journalnr": "2021381056", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922105243"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9074887, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9044887}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14605237, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12551550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2053687}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23680124}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8236145, "totalresultat": 8236145, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 41455969}, "driftsresultat": 10671307, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52127276}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -105846, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1376}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 107223}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10565461}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922125716 [navn] => ABOVEIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 57 [overordnetEnhet] => 922105243 [oppstartsdato] => 2019-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Eufemias gate 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?