Index

ABRAHAMSEN AUDIO AS

Orgnr: 819330212

adresse: Skogstjernevegen 2

id

18336

organisasjonsnummer

819330212

navn

ABRAHAMSEN AUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "26.400", "beskrivelse": "Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogstjernevegen 2"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "ÅRNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819330212

navn

ABRAHAMSEN AUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogstjernevegen 2

forradrpostnr

2150

forradrpoststed

ÅRNES

forradrkommnr

3034

forradrkommnavn

NES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

26.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.08.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819330212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2078673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 84553, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84553}}, "journalnr": "2020829870", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819330212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -350792, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -375222}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 435345, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 435345}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 84553}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3272, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 182003}, "driftsresultat": -3178, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 178825}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -95, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 110}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3272}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819540462 [navn] => ABRAHAMSEN AUDIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "26.400", "beskrivelse": "Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819330212 [oppstartsdato] => 2017-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogstjernevegen 2"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?