Index

ABRAHAMSSON INVEST AS

Orgnr: 919124563

adresse: Prestebråtveien 52B

id

273927

organisasjonsnummer

919124563

navn

ABRAHAMSSON INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestebråtveien 52B"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919124563

navn

ABRAHAMSSON INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prestebråtveien 52B

forradrpostnr

3055

forradrpoststed

KROKSTADELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

03.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919124563

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2261381, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 135490, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 115490}}, "journalnr": "2021223958", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919124563"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 103490, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 73490}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 135490}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 92628, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7376}, "driftsresultat": -7376, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 100004, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100004}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 92628}}]

Reserver mot visning?