Index

ABSENCE AS

Orgnr: 812491792

adresse: Botnane 23

id

2177

organisasjonsnummer

812491792

navn

ABSENCE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-25

naeringskode1

{"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Botnane 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5119", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Halvard Haldorsen", "Botnane 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5119", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812491792

navn

ABSENCE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Botnane 23

forradrpostnr

5119

forradrpoststed

ULSET

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Halvard Haldorsen Botnane 23

ppostnr

5119

ppoststed

ULSET

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.012

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812491792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2183199, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 183247, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 183247}}, "journalnr": "2020941668", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812491792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44897, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14897}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 138350, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 138350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 183247}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9108, "totalresultat": -9108, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3772963}, "driftsresultat": -3779, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3769184}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -754, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 62}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 817}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4533}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912500551 [navn] => ABSENCE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812491792 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Botnane 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5119", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Halvard Haldorsen", "Botnane 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5119", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?