Index

ACADEMY OF INSPIRATION AS

https://www.sonsterud.net

Orgnr: 814928802

mobil: 911 85 720
webside: www.sonsterud.net
adresse: Ekornvegen 9

id

7383

organisasjonsnummer

814928802

navn

ACADEMY OF INSPIRATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-01

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekornvegen 9"], "kommune": "ÅSNES", "landkode": "NO", "poststed": "GJESÅSEN", "postnummer": "2280", "kommunenummer": "3418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-26

hjemmeside

www.sonsterud.net

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814928802

navn

ACADEMY OF INSPIRATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekornvegen 9

forradrpostnr

2280

forradrpoststed

GJESÅSEN

forradrkommnr

3418

forradrkommnavn

ÅSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.04.2015

stiftelsesdato

26.01.2015

tlf

tlf_mobil

911 85 720

url

www.sonsterud.net

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814928802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2344501, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021401643", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814928802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -176185, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -206185}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 176185, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 176185}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?