Index

ACANTHUS EIENDOM AS

https://www.acanthuseiendom.no

Orgnr: 886363842

mobil: 906 82 131
webside: www.acanthuseiendom.no
adresse: Hubroveien 7

id

68692

organisasjonsnummer

886363842

navn

ACANTHUS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hubroveien 7"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ole Gjestvang", "Hubroveien 7"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"}

hjemmeside

www.acanthuseiendom.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886363842

navn

ACANTHUS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hubroveien 7

forradrpostnr

1357

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ole Gjestvang Hubroveien 7

ppostnr

1357

ppoststed

BEKKESTUA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.12.2003

stiftelsesdato

02.12.2003

tlf

tlf_mobil

906 82 131

url

www.acanthuseiendom.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

886363842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14598, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2424629, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 552667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1871963}}, "journalnr": "2021139677", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886363842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1740988, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103340}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1637648}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 683641, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 399607}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 284034}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2424629}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1188980, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1202473}, "driftsresultat": 1559264, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2761737}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40924, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 364}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41287}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1518341}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819875782 [navn] => ACANTHUS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 886363842 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hubroveien 7"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ole Gjestvang", "Hubroveien 7"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?