Index

ACCENDO INVESTMENT MANAGEMENT AS

Orgnr: 812519832

adresse: Kastellbakken 3

id

2242

organisasjonsnummer

812519832

navn

ACCENDO INVESTMENT MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kastellbakken 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812519832

navn

ACCENDO INVESTMENT MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kastellbakken 3

forradrpostnr

1162

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

17.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812519832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 85086, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 62192, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 62192}}, "journalnr": "2021205165", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812519832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23417, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6583}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38776, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 38572}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 204}}, "sumEgenkapitalGjeld": 62192}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6584, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 556085}, "driftsresultat": -6313, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 549772}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -271, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3572}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3843}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6584}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912538362 [navn] => ACCENDO INVESTMENT MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812519832 [oppstartsdato] => 2013-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kastellbakken 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?