Index

ACCILLION AS

https://www.accillion.com

Orgnr: 984180780

tlf: 22 44 61 44
mobil: 414 11 111
webside: www.accillion.com
adresse: c/o DNS Global AS, 2. etasje, Filipstad brygge 1

organisasjonsnummer

984180780

navn

ACCILLION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2002-02-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o DNS Global AS", "2. etasje", "Filipstad brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2002-01-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Økonova AS", "Krags gate 144"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "RISØR", "postnummer": "4950", "kommunenummer": "4201"}

hjemmeside

www.accillion.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

984180780

navn

ACCILLION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o DNS Global AS 2. etasje Filipstad brygge 1

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Økonova AS Krags gate 144

ppostnr

4950

ppoststed

RISØR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.02.2002

stiftelsesdato

09.01.2002

tlf

22 44 61 44

tlf_mobil

414 11 111

url

www.accillion.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

984180780

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1963579, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11760866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7927651}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3833215}}, "journalnr": "2020708151", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "984180780"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8760114, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8660114}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3000752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 750752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2250000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11760866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16004309, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -522576}, "driftsresultat": 4110493, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3587917}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11893816, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14348530}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2454714}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16004309}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922683085 [navn] => ACCILLION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 984180780 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o DNS Global AS", "2. etasje", "Filipstad brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o u00d8konova AS", "Krags gate 144"], "kommune": "RISu00d8R", "landkode": "NO", "poststed": "RISu00d8R", "postnummer": "4950", "kommunenummer": "4201"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?