Index

ACCOMMODATE AS

Orgnr: 912477495

mobil: 41 47 20 17
adresse: C/O Edvard Bjørkliås, Vibes gate 29

organisasjonsnummer

912477495

navn

ACCOMMODATE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.120", "beskrivelse": "Reisearrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Edvard Bjørkliås", "Vibes gate 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0356", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 148 Bogstadveien"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0323", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912477495

navn

ACCOMMODATE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Edvard Bjørkliås Vibes gate 29

forradrpostnr

0356

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 148 Bogstadveien

ppostnr

0323

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

tlf_mobil

41 47 20 17

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.02.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

912477495

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2328959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 960342, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38975}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 921368}}, "journalnr": "2021254554", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912477495"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 513028, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 483028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 447315, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 447315}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 960342}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -383467, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2472057}, "driftsresultat": -488176, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1983880}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -255, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4206}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4461}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -488432}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995764792 [navn] => ACCOMMODATE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.120", "beskrivelse": "Reisearrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912477495 [oppstartsdato] => 2010-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Edvard Bju00f8rkliu00e5s", "Vibes gate 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0356", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 148 Bogstadveien"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0323", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2013-09-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?