Index

ACCON AS

Orgnr: 915136613

adresse: Wirgenes vei 17

organisasjonsnummer

915136613

navn

ACCON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.769", "beskrivelse": "Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wirgenes vei 17"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "BARKÅKER", "postnummer": "3157", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

915136613

navn

ACCON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wirgenes vei 17

forradrpostnr

3157

forradrpoststed

BARKÅKER

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.769

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.03.2015

stiftelsesdato

30.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

915136613

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 54208, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 65651800, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12607719}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 53044081}}, "journalnr": "2021178556", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915136613"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26193966, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14163966}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39457834, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 38947671}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 510163}}, "sumEgenkapitalGjeld": 65651800}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11511652, "totalresultat": 11511652, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 151386920}, "driftsresultat": 14274441, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 165661361}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 485298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6310191}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5824893}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14759739}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986370633 [navn] => ACCON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.769", "beskrivelse": "Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 915136613 [oppstartsdato] => 2003-12-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Wirgenes vei 17"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "BARKu00c5KER", "postnummer": "3157", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-12-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?