Index

ACEA DEVELOPMENT AS

Orgnr: 811607002

adresse: c/o Pioneer Capital Partners AS, Rådhusgata 23

id

205

organisasjonsnummer

811607002

navn

ACEA DEVELOPMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Pioneer Capital Partners AS", "Rådhusgata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services", "Verkstedveien 1"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811607002

navn

ACEA DEVELOPMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Pioneer Capital Partners AS Rådhusgata 23

forradrpostnr

0158

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Intunor Services Verkstedveien 1

ppostnr

8008

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.02.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.10.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

811607002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1866020, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26969484, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23015469}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3954016}}, "journalnr": "2020589387", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811607002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5912915, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1456392}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7369307}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32882399, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2078361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30804038}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26969484}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7248207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6593079}, "driftsresultat": -6368079, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 225000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -880129, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 411}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 880540}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7248207}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815320182 [navn] => ACEA DEVELOPMENT AS AVD TROMSØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811607002 [oppstartsdato] => 2015-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["4. etasje", "Gru00f8nnegata 65"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Morten Ingebrigtsen", "Aldor Ingebrigtsens veg 30A"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9010", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 911609215 [navn] => ACEA DEVELOPMENT AS AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811607002 [oppstartsdato] => 2013-02-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Pioneer Capital Partners AS", "Ru00e5dhusgata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intunor Services", "Verkstedveien 1"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8008", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?