Index

ACERTAS AS

Orgnr: 811772402

mobil: 901 12 334
adresse: Berg Vestre

id

574

organisasjonsnummer

811772402

navn

ACERTAS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-06

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Berg Vestre"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HELL", "postnummer": "7517", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811772402

navn

ACERTAS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Berg Vestre

forradrpostnr

7517

forradrpoststed

HELL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2013

stiftelsesdato

22.03.2013

tlf

tlf_mobil

901 12 334

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811772402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2568361, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8704658, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3135509}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5569148}}, "journalnr": "2021593237", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811772402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5648091, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35285}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5612806}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3056567, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3022231}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 34336}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8704658}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3303388, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52394}, "driftsresultat": 2754462, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2806856}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 604828, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 604828}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3359290}}]

Reserver mot visning?