Index

ACSTROMS AS

Orgnr: 893645462

mobil: 930 87 834
adresse: Nes terrasse 39A

id

81764

organisasjonsnummer

893645462

navn

ACSTROMS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nes terrasse 39A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893645462

navn

ACSTROMS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nes terrasse 39A

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.02.2009

stiftelsesdato

04.02.2009

tlf

tlf_mobil

930 87 834

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893645462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 39376, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 153822, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 153822}}, "journalnr": "2021164956", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893645462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 143971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 43971}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9851, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9851}}, "sumEgenkapitalGjeld": 153822}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 87645, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 72580}, "driftsresultat": 95945, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 168525}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -300, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 400}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 95645}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924902051 [navn] => ACSTROMS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893645462 [oppstartsdato] => 2019-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nes terrasse 39A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?