Index

ACTIV EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 812124102

adresse: Haugerudsenteret 1

id

1370

organisasjonsnummer

812124102

navn

ACTIV EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugerudsenteret 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0673", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812124102

navn

ACTIV EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugerudsenteret 1

forradrpostnr

0673

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812124102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9546721, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9546721}}, "journalnr": "2021531152", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812124102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2450814, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3020000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -569186}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7095906, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 576169}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6519737}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9546721}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1159272, "totalresultat": -1159272, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6858759}, "driftsresultat": -1159509, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5699250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 237, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 237}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1159272}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812174762 [navn] => ACTIV EIENDOMSUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812124102 [oppstartsdato] => 2013-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugerudsenteret 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0673", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?