Index

ACTIVE SPACE AS

https://www.activespace.no

Orgnr: 820356632

tlf: 67 12 07 07
webside: www.activespace.no
adresse: Rolfsbuktveien 17

id

21133

organisasjonsnummer

820356632

navn

ACTIVE SPACE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rolfsbuktveien 17"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 18"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARØYA", "postnummer": "1335", "kommunenummer": "3024"}

hjemmeside

www.activespace.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

820356632

navn

ACTIVE SPACE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rolfsbuktveien 17

forradrpostnr

1364

forradrpoststed

FORNEBU

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 18

ppostnr

1335

ppoststed

SNARØYA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

02.01.2018

tlf

67 12 07 07

tlf_mobil

url

www.activespace.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820356632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1869480, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3021527, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2696895}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 324632}}, "journalnr": "2020611070", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820356632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4151, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3017376, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3017376}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3021527}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26796, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 494210}, "driftsresultat": -26764, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 467446}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 71}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26796}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920474578 [navn] => ACTIVE SPACE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820356632 [oppstartsdato] => 2018-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolfsbuktveien 17"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.activespace.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 18"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SNARu00d8YA", "postnummer": "1335", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?