Index

ACTIVE STEPS MASTERY MANAGEMENT AS

Orgnr: 812554522

mobil: 958 29 487
adresse: c/o Linnvigdis Fagerviket, Sigurd Høidahls veg 10

id

2332

organisasjonsnummer

812554522

navn

ACTIVE STEPS MASTERY MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Linnvigdis Fagerviket", "Sigurd Høidahls veg 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "RANHEIM", "postnummer": "7056", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812554522

navn

ACTIVE STEPS MASTERY MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Linnvigdis Fagerviket Sigurd Høidahls veg 10

forradrpostnr

7056

forradrpoststed

RANHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

26.09.2013

tlf

tlf_mobil

958 29 487

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812554522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2563, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2563}}, "journalnr": "2020926262", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812554522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -163437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -193437}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 166000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 166000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2563}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29494, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 129074}, "driftsresultat": -27758, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 101316}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1736, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1749}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29494}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912572919 [navn] => ACTIVE STEPS MASTERY MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812554522 [oppstartsdato] => 2013-09-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Linnvigdis Fagerviket", "Sigurd Hu00f8idahls veg 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "RANHEIM", "postnummer": "7056", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?