Index

ACTO INVEST AS

Orgnr: 817713092

adresse: Hallingstad 12A

id

14197

organisasjonsnummer

817713092

navn

ACTO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-13

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hallingstad 12A"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "BORRE", "postnummer": "3184", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817713092

navn

ACTO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hallingstad 12A

forradrpostnr

3184

forradrpoststed

BORRE

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.09.2016

stiftelsesdato

29.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817713092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2288191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1141715, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1040906}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 100809}}, "journalnr": "2021318729", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817713092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1131715, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 494430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 637285}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1141715}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33010, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26293}, "driftsresultat": -26293, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 53874, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53874}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27581}}]

Reserver mot visning?