Index

AD CONSULT AS

Orgnr: 819251142

mobil: 483 65 990
adresse: Lynnebakka 15

id

18096

organisasjonsnummer

819251142

navn

AD CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lynnebakka 15"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819251142

navn

AD CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lynnebakka 15

forradrpostnr

2750

forradrpoststed

GRAN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

483 65 990

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

819251142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2415917, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85016, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85016}}, "journalnr": "2021386860", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819251142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21264, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8736}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 63752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 63752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85016}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10963, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37965}, "driftsresultat": 997, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38962}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13081, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13083}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12084}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919349662 [navn] => AD CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819251142 [oppstartsdato] => 2017-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lynnebakka 15"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?