Index

ADELIN AS

Orgnr: 811673862

mobil: 900 17 745
adresse: Kongegata 27

id

327

organisasjonsnummer

811673862

navn

ADELIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongegata 27"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1972-11-25

naeringskode2

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811673862

navn

ADELIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongegata 27

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

47.510

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.11.1972

tlf

tlf_mobil

900 17 745

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811673862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 79904, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3067083, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19548}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3047535}}, "journalnr": "2021201149", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811673862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1735430, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 146000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1589430}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1331653, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 996211}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 335441}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3067083}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 273096, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6599141}, "driftsresultat": 285402, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6884544}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12306, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4524}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16830}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 273096}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974995875 [navn] => ADELIN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-06-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 811673862 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongegata 27"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?