Index

ADESSO BIOPRODUCTS AS

Orgnr: 815643062

adresse: Øraveien 2

id

9081

organisasjonsnummer

815643062

navn

ADESSO BIOPRODUCTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "20.590", "beskrivelse": "Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øraveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1630", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815643062

navn

ADESSO BIOPRODUCTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øraveien 2

forradrpostnr

1630

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

20.590

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2015

stiftelsesdato

26.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815643062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78170, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 57301958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18649533}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38652425}}, "journalnr": "2021199409", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815643062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28709046, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15100800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13608246}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28592912, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27670769}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 922143}}, "sumEgenkapitalGjeld": 57301958}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2884391, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 55009775}, "driftsresultat": 4169099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59178874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -462268, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 240763}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 703032}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3706831}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916391021 [navn] => ADESSO BIOPRODUCTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "20.590", "beskrivelse": "Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 815643062 [oppstartsdato] => 2015-12-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8raveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1630", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?