Index

ADMINKIT AS

Orgnr: 924690496

mobil: 911 02 868
adresse: Rådhusgata 15

organisasjonsnummer

924690496

navn

ADMINKIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-03-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgata 15"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3211", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924690496

navn

ADMINKIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgata 15

forradrpostnr

3211

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.03.2020

stiftelsesdato

01.01.2020

tlf

tlf_mobil

911 02 868

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

924690496

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2323759, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7716702, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1749090}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5967612}}, "journalnr": "2021373098", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924690496"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7013202, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7770430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -757228}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 703500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 703500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7716702}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -757228, "totalresultat": -757228, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1555828}, "driftsresultat": -752828, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 803000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4400, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 532}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4933}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -757228}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924830379 [navn] => ADMINKIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 924690496 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusgata 15"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3211", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?