Index

ADMINTECH AS

Orgnr: 919830719

adresse: Nymansveien 173B

organisasjonsnummer

919830719

navn

ADMINTECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-02

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nymansveien 173B"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4015", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1571"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4093", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919830719

navn

ADMINTECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nymansveien 173B

forradrpostnr

4015

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1571

ppostnr

4093

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.11.2017

stiftelsesdato

10.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919830719

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2162959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35879, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35879}}, "journalnr": "2020916265", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919830719"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29142, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -858}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35879}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33578, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47155}, "driftsresultat": -33523, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13632}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -55, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33578}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919959134 [navn] => ADMINTECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919830719 [oppstartsdato] => 2017-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nymansveien 173B"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4015", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1571"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4093", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?