Index

ADMIRAL HOTEL AS

Orgnr: 923565574

adresse: Solheimsgaten 7C

organisasjonsnummer

923565574

navn

ADMIRAL HOTEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solheimsgaten 7C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-09-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7505"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

923565574

navn

ADMIRAL HOTEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solheimsgaten 7C

forradrpostnr

5058

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 7505

ppostnr

5020

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2019

stiftelsesdato

09.09.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923565574

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2535245, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 430032635, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 416050497}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13982138}}, "journalnr": "2021509181", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923565574"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 416441453, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 416441453}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13591182, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13591182}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 430032635}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7703577, "totalresultat": 7703577, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14686877}, "driftsresultat": 9993137, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24680015}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -116719, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 65266}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 181985}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9876418}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923673636 [navn] => ADMIRAL HOTEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923565574 [oppstartsdato] => 2019-09-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solheimsgaten 7C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7505"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?