Index

ÅDNEKVAM EIENDOM AS

Orgnr: 817731392

tlf: 55 53 98 80
adresse: Salhusvegen 55

id

14248

organisasjonsnummer

817731392

navn

ÅDNEKVAM EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Salhusvegen 55"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NYBORG", "postnummer": "5131", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

817731392

navn

ÅDNEKVAM EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Salhusvegen 55

forradrpostnr

5131

forradrpoststed

NYBORG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.02.1977

tlf

55 53 98 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817731392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2569591, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 39881459, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35758195}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4123264}}, "journalnr": "2021554271", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817731392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7342242, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6842242}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32539216, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6778492}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25760724}}, "sumEgenkapitalGjeld": 39881458}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3694177, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10121545}, "driftsresultat": 5599797, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15721342}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -862587, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8210}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 870797}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4737210}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972515558 [navn] => ÅDNEKVAM OG SØNNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 817731392 [oppstartsdato] => 1978-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Salhusvegen 55"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NYBORG", "postnummer": "5131", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?