Index

ADVANO HOLDING AS

Orgnr: 922670269

adresse: Piggsoppveien 15A

organisasjonsnummer

922670269

navn

ADVANO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-04-26

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Piggsoppveien 15A"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "RASTA", "postnummer": "1476", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922670269

navn

ADVANO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Piggsoppveien 15A

forradrpostnr

1476

forradrpoststed

RASTA

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.04.2019

stiftelsesdato

02.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922670269

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36062, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 110632, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 110632}}, "journalnr": "2021161314", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922670269"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62663, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32663}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47969, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47969}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 110632}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 130820, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1211}, "driftsresultat": -1211, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 140000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 140000}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 138789}}]

Reserver mot visning?