Index

ADVOKAT 365 AS

https://www.advokat365.no

Orgnr: 812484222

mobil: 918 56 426
webside: www.advokat365.no
adresse: Storgata 98

id

2156

organisasjonsnummer

812484222

navn

ADVOKAT 365 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 98"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8370", "kommunenummer": "1860"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

hjemmeside

www.advokat365.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

812484222

navn

ADVOKAT 365 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 98

forradrpostnr

8370

forradrpoststed

LEKNES

forradrkommnr

1860

forradrkommnavn

VESTVÅGØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

918 56 426

url

www.advokat365.no

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812484222

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1587698, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13345, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13345}}, "journalnr": "2020305860", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812484222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1517401, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1547401}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1530746, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1530746}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13345}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -256251, "totalresultat": -256251, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 165858}, "driftsresultat": -165858, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -90393, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1864}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92257}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -256251}}]

Reserver mot visning?