Index

ADVOKAT KARIANNE HULAAS

Orgnr: 918500510

mobil: 402 34 867
adresse: Tor Sørnes vei 19

organisasjonsnummer

918500510

navn

ADVOKAT KARIANNE HULAAS

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tor Sørnes vei 19"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1523", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

maalform

Bokmål

links

[]

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918500510

navn

ADVOKAT KARIANNE HULAAS

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Tor Sørnes vei 19

forradrpostnr

1523

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.02.2017

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

402 34 867

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

918500510

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250135, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 349828, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15019}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 334809}}, "journalnr": "2021263089", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ENK", "organisasjonsnummer": "918500510"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 145044, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 145044}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 204784, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204784}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 349828}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 782285, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 439713}, "driftsresultat": 766545, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1206258}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15740, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15740}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 782285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918553592 [navn] => ADVOKAT KARIANNE HULAAS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918500510 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tor Su00f8rnes vei 19"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1523", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?