Index

ADVOKAT METTE GRO ERIKSEN

Orgnr: 912875016

mobil: 92290731
adresse: Nedre Slottsgate 4

organisasjonsnummer

912875016

navn

ADVOKAT METTE GRO ERIKSEN

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Slottsgate 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Advokatfelleskapet Tetzschner & co", "Nedre Slottsgate 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912875016

navn

ADVOKAT METTE GRO ERIKSEN

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Nedre Slottsgate 4

forradrpostnr

0157

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Advokatfelleskapet Tetzschner & co Nedre Slottsgate 4

ppostnr

0157

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

92290731

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912875016

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2236105, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32157, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32157}}, "journalnr": "2021240106", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ENK", "organisasjonsnummer": "912875016"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32157, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32157}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32157}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -30003, "totalresultat": -30003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 51763}, "driftsresultat": -30013, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -30003}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912892131 [navn] => ADVOKAT METTE GRO ERIKSEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912875016 [oppstartsdato] => 2014-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Slottsgate 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Advokatfelleskapet Tetzschner & co", "Nedre Slottsgate 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?