Index

ADVOKAT STIG E. MORTENSEN AS

https://www.advokatlofoten.no

Orgnr: 811880612

tlf: 76 07 44 00
webside: www.advokatlofoten.no
adresse: Havneterminalen, Fiskergata 23

id

839

organisasjonsnummer

811880612

navn

ADVOKAT STIG E. MORTENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havneterminalen", "Fiskergata 23"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 703"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8301", "kommunenummer": "1865"}

hjemmeside

www.advokatlofoten.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811880612

navn

ADVOKAT STIG E. MORTENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havneterminalen Fiskergata 23

forradrpostnr

8300

forradrpoststed

SVOLVÆR

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 703

ppostnr

8301

ppoststed

SVOLVÆR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

76 07 44 00

tlf_mobil

url

www.advokatlofoten.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811880612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 63814, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2108260, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17535}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2090725}}, "journalnr": "2021193209", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811880612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1616383, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1516383}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 491877, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 491877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2108260}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11872, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2388930}, "driftsresultat": 514, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2389444}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3843, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26466}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22623}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4357}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983151434 [navn] => ADVOKAT STIG ERIK MORTENSEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-03-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811880612 [oppstartsdato] => 2001-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havneterminalen", "Fiskergata 23"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 703"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8301", "kommunenummer": "1865"} [datoEierskifte] => 2013-04-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?