Index

ADVOKAT TOM IVAR JUNKER

Orgnr: 912424286

mobil: 928 81 438
adresse: Tore Hunds vei 10

organisasjonsnummer

912424286

navn

ADVOKAT TOM IVAR JUNKER

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tore Hunds vei 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0576", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

maalform

Bokmål

links

[]

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912424286

navn

ADVOKAT TOM IVAR JUNKER

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Tore Hunds vei 10

forradrpostnr

0576

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.09.2013

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

928 81 438

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912424286

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 63850, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 286340, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 286340}}, "journalnr": "2021193329", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ENK", "organisasjonsnummer": "912424286"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 200589, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 200589}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 85751, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85751}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 286340}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2742847, "totalresultat": 2742847, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 216021}, "driftsresultat": 2742836, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2958857}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 101}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2742847}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812447122 [navn] => ADVOKAT TOM IVAR JUNKER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912424286 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tore Hunds vei 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0576", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?