Index

ADVOKATFIRMA COMPLIANCEPARTNER AS

Orgnr: 812235362

adresse: Rådmann Halmrasts vei 12

id

1621

organisasjonsnummer

812235362

navn

ADVOKATFIRMA COMPLIANCEPARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådmann Halmrasts vei 12"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 535 Sandvika"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1302", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812235362

navn

ADVOKATFIRMA COMPLIANCEPARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådmann Halmrasts vei 12

forradrpostnr

1337

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 535 Sandvika

ppostnr

1302

ppoststed

SANDVIKA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.07.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

812235362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2232637, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1465239, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 170000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1295239}}, "journalnr": "2021234911", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812235362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1103300, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1073300}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 361940, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 361940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1465239}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 191651, "totalresultat": 191651, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1507043}, "driftsresultat": 247957, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1755000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 260}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 258}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 247958}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912250830 [navn] => ADVOKATFIRMA COMPLIANCEPARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812235362 [oppstartsdato] => 2013-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dmann Halmrasts vei 12"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 535 Sandvika"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1302", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?