Index

ADVOKATFIRMAET AGA EIENDOM AS

Orgnr: 815344472

tlf: 75 56 53 00
adresse: Storgata 7C

id

8366

organisasjonsnummer

815344472

navn

ADVOKATFIRMAET AGA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 7C"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1093"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815344472

navn

ADVOKATFIRMAET AGA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 7C

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1093

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2015

stiftelsesdato

22.04.2015

tlf

75 56 53 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815344472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28469264, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27618786}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 850479}}, "journalnr": "2021216847", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815344472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7026639, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4439234}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2587405}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21442626, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 243212}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21199414}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28469264}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 847073, "totalresultat": 847073, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 944995}, "driftsresultat": 1867901, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2812896}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -781910, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 101}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 782011}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1085991}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915348386 [navn] => ADVOKATFIRMAET AGA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815344472 [oppstartsdato] => 2015-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 7C"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1093"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?