Index

ADVOKATFIRMAET CASUS AS

https://www.casus.no

Orgnr: 925615978

mobil: 918 07 911
webside: www.casus.no
adresse: Bogstadveien 27B

organisasjonsnummer

925615978

navn

ADVOKATFIRMAET CASUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-09-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-09-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 313 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0103", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.casus.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925615978

navn

ADVOKATFIRMAET CASUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bogstadveien 27B

forradrpostnr

0355

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 313 Sentrum

ppostnr

0103

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.09.2020

stiftelsesdato

01.09.2020

tlf

tlf_mobil

918 07 911

url

www.casus.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925615978

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2240113, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 375409, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 375409}}, "journalnr": "2021248080", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925615978"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 275399, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 155399}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 100010, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100010}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 375409}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-09-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 155399, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 122678}, "driftsresultat": 199230, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 321908}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 199230}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925630810 [navn] => ADVOKATFIRMAET CASUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 925615978 [oppstartsdato] => 2020-09-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.casus.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 313 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0103", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?